Ik kann nich eenfach gahn,
dat deit mi seehr.
Dorüm segg ik: Tschüß!
Ik gah in tokamen Tied
een annern Weg
dat ik di nich mehr seih,
Wat anners kann ik nich mehr dohn.
Ik will versööken,
ahn di to leeven,
ik will’t versööken
und weet doch blots nich, wo dat geiht...

Wenn du nu geihst, denn gaa up Stee,
Traanen hess du all nug sehn.
Adschüß, min Leevd,
min Hart will bi di ween
un all min gode Wünsch.
Mar, wenn du eenmol
heel alleen di föölst
denn denk an mi torüg-
ik bünt ok...

 

Ik segg nu Tschss